+420 212 812 670 | info@zelenazeme.sk

Ako CBD pôsobí v ľudskom mozgu?

Autor: Pavel Čermák

Kanabidiol, inak povedané CBD je bioaktívny prvok, ktorý je extrahovaný z rastliny konope. Jeho zdravotné výhody, ktoré sa týkajú pozitívneho pôsobenia v ľudskom mozgu, sú dnes už významne známe. Odborníci v dnešnej dobe už vedia, že kanabidiol na schopnosť učiť sa, zaostrovanie či krátkodobú pamäť nevplýva negatívne. 

CBD v ľudskom mozgu má:

  • neurologické účinky
  • neuroprotektívne účinky
  • analgetické účinky
  • pôsobenie proti úzkostiam
  • zlepšenie kvality spánku

Neurologické účinky CBD

CBD má rôzne neurologické účinky, ktoré ľudský mozog udržiavajú v kvalitnejšom zdraví. Veľmi pozitívne účinky CBD sú preukázané na pacientoch s epilepsiou.

Dokonca je dnes už možné CBD  využívať na liečbu rôznych duševných a psychologických problémov, ako je ADHD, schizofrénia, úzkosť a ďalšie problémy súvisiace s mozgom.

Neuroprotektívny účinok

CBD chráni neuróny pred degradáciou.

V dôsledku degenerácie neurónov je u ľudí najčastejšie sa vyskytujúca Alzheimerova choroba. Štúdie ukázali, ako môže CBD pred neurodegeneratívnym ochorením chrániť a byť tak využité pri prevencii Alzheimerovej choroby. Ak už je niekto na chorobu trpiaci, CBD môže byť použité na oddialenie nástupu.

Analgetické účinky CBD

Mozog vysiela signály do receptorov v našom tele a preto pociťujeme bolesť. Čoraz viac výskumov poukazuje na to, ako CBD pôsobí proti bolesti. CBD pôsobí na neuróny, ktoré vysielajú signály bolesti do rôznych častí tela.

V tom momente ako CBD inhibuje signály, prenos pocitu bolesti sa zastaví.

CBD pôsobí proti úzkosti

Predpokladá sa, že úzkosť je spôsobená dlhodobým stresom, a preto je kľúčový faktor pri riešení úzkosti práve zníženie stresu. CBD pozitívne vplýva na zníženie stresu a úzkosti. Sú štúdie, preukázateľné skúsenosti, ktoré ukazujú na silné anxiolytické vlastnosti CBD. Je účinné pri liečbe rôznych ďalších mozgových ochorení, ako napríklad posttraumatické poruchy a ďalšie.

Ako CBD pracuje s centrálnym nervovým systémom?

Je veľmi prospešné pochopiť ako sú ovplyvňované mozgové bunky ľudského tela. V mozgu vďačíme dvom receptorom CB1 a CB2, ktoré sú zodpovedné za kontrolu funkcií. CBD nie je psychoaktívnym kanabidiolom.

.
.
.

Stres a depresia

Existuje predpoklad, že CBD ovplyvňuje neuronálny účinok u zvierat (umiestnenie mozgu spojeného so spojením a usporiadaním spomienok) prostredníctvom expanzie častíc vápnika v mitochondriách.

Dnes už sa predpokladá, že CBD môže byť rovnako úspešné ako farmaceutická (napr. valium, diazepam).

Kvalita spánku

V neposlednom rade CBD olej a jeho správne dávkovanie podporuje kvalitý hlboký spánok, má upokojujúci odpočinok. Je však možné, že nižšie dávkovanie môže naopak, podporiť bdelosť.

Dávkovanie CBD sa môže pohybovať na škále od 5 mg CBD až po 1 300 mg, závisí to od aplikácie. Prečítajte si viac o dávkovaní CBD.

Štúdia: Antipsychotické účinky CBD v ľudskom mozgu!

Štúdia z Londýna prvýkrát predstavila mozog pacienta s psychózou pod vplyvom kanabidiolu (CBD). Štúdia demonštruje antipsychotický potenciál CBD.

Psychózu môžeme popísať, ako závažný duševný stav, ktorý tiež môžeme definovať ako neschopnosť správať sa a konať v súlade s okolnosťami. Je to vlastne disasociácia medzi vnímaním, správaním a prežívaním. Riešenie je väčšinou nasadiť syntetické lieky, v prípade použitia CBD by mohla nastať veľká pozitívna zmena.

Prieskumná štúdia od vedcov z King's College v Londýne v roku 2017 zistila prospešnosť CBD na pacientov trpiacich schizofréniou, ktorá súvisí s psychózou.

Štúdia popisuje významné poznatky o tom, ako CBD ovplyvňuje mozog pacientov s psychózou. Skúmaných bolo 13 pacientov s psychózou. Každý pacient sa zúčastnil štúdie v dvoch krokoch, kedy použil placebo a druhýkrát použil CBD.

U pacientov s psychózou, ktorí užili placebo boli vypozorované významné rozdiely, kedy striatum (hlboká oblasť šedej hmoty vo vnútri hemisfér koncového mozgu) a hippocampus (súčasť veľkého mozgu) neboli vo funkčnom prepojení. Pod vplyvom CBD sa dysfunkčná konektivita u pozorovaných subjektov psychózy výrazne znížila.

Táto štúdia poskytuje dôležité informácie o mechanizmoch mozgu, ktoré spôsobujú antipsychotické účinky CBD,“ vysvetľuje starší autor štúdie, Sagnik Bhattacharyya.

"Poskytuje nám to dôveru v antipsychotický potenciál CBD, a je to dôkazom, že sa zameriava práve na tie funkcie mozgových oblastí, ktoré sú zapojené do psychózy. Je možné, že už jedna dávka CBD zmierňuje niektoré zmeny vo funkcii mozgu, ktoré sú základom psychózy."

Štúdia poukazuje ako pôsobí CBD na aktivitu v prefrontálnych a mediotemporálnych mozgových oblastiach u pacientov s psychózou. Štúdia tiež zaznamenala dočasné zníženie psychotických symptómov už po jednej dávke CBD.

Jedna z epidemiologických štúdii vykonaná v roku 2018 odhalila aká súvislosť je medzi zvýšením hladín THC u bežných konopných kmeňov a zvýšením výskytu psychotických porúch. Aj keď vplyv užívania konope na schizofréniu je stále predmetom štúdií, je naznačované, že vysoká miera THC môže byť nebezpečná, a rovnováha medzi CBD a THC v kmeňoch konope je nevyhnutná pre vyváženie negatívnych účinkov duševného zdravia vyplývajúce z častého používania.

Bhattacharyya poukazuje na to, že táto štúdia položila základy pre budúce klinické hodnotenia, aké účinné môže byť CBD ako klinický antipsychotický nástroj, ktorý bude nápomocný pri liečbe rôznych psychiatrických stavov.

„Vedecký výskum je založený na účinkoch CBD a pomáha poukázať na potrebu ďalších klinických hodnotení používania CBD v rôznych štádiách psychózy, neuropsychiatrických chorôb (napr. Parkinsonova choroba), kde pacienti môžu mať psychotické príznaky,” uzatvára Bhattacharyya.

Celá štúdia je k nahliadnutiu TU.

Všeobecné zhrnutie pôsobenia CBD na ľudský mozog

CBD je kanabidiol, dnes už známy a populárny po celom svete. Ľudia na jeho účinky reagujú nadšene! Stále ešte prebiehajú rôzne štúdie o účinkoch, s užívaním CBD produktov začnite a sami uvidíte výsledky. Čo si pri výbere produktov všímať poradíme v tomto článku: Ako vybrať CBD olej?

V prípade akýchkoľvek nejasností sa na nás obráťte v našej konopnej poradni.

Používáme ověření věku Adulto