+420 212 812 670|info@zelenazeme.sk

Content


Spoločnosť Zelená Země s.r.o. je prevádzkovateľom e-shopu www.zelenazeme.sk . Zelená Země s.r.o. je obchodná živnostenská organizácia. To znamená, že všetky zhromaždené údaje sa používajú na propagáciu obchodu a služieb spoločnosti Zelená Země s.r.o..

V zmysle GDPR sa zhromažďujú údaje o fyzických osobách, ktoré sa považujú za chránené podľa GDPR.

Zhromaždené osobné údaje

  • Meno a priezvisko
  • Telefón
  • E-mail
  • Adresa
  • História návštev na www.zelenazeme.sk
  • IP adresa
  • Účel zhromažďovania, spracovania a profilovania údajov

Spoločnosť Zelená Země s.r.o. zhromažďuje osobné údaje na tieto účely:

Poskytovanie produktov a služieb zákazníkom.
Informovanie zákazníkov a potenciálnych zákazníkov o nových produktoch a ďalších informačných a marketingových správach.


Zhromažďovanie údajov:

Všetky údaje o fyzických osobách sa zhromažďujú prostredníctvom objednávkového alebo kontaktného formulára. Spoločnosť Zelená země s.r.o. nepoužíva údaje o fyzických osobách z externých zdrojov.

Kombinácia údajov a profilovanie:

Spoločnosť Zelená Země neposkytuje žiadne osobné údaje tretím stranám s výnimkou zmluvných prepravných spoločností na účely doručenia výrobkov. Všetky zhromaždené údaje sa používajú len ako kontaktné údaje v rámci organizácie. Spoločnosť Zelená Země s.r.o. používa údaje na marketingové a obchodné účely.
Spoločnosť Zelená Země združuje všetky údaje vo vlastnom informačnom systéme (Easy Project) a systéme e-shopu. akýkoľvek iný systém využíva len fragmenty údajov, a preto sa nepovažujú za údaje v zmysle GDPR.

Právo na vymazanie osobných údajov

Každý má právo na vymazanie svojich osobných údajov. Stačí poslať e-mail na adresu info@zelenazeme.sk  s predmetom vymazania osobných údajov. V tele e-mailu uveďte svoje celé meno.

Additional information